Laika Shamanisme

Laika Shamanisme is Lichtsjamanisme vanuit het Hart, waarbij de thymus en de voetzolen een belangrijke rol spelen.

Het Laika sjamanisme werd heel vroeger beoefend en doorgegeven door vrouwen. Het is een vorm van sjamanisme die veel herkenbare elementen bevat vanuit het Siberisch, Mongolisch, en Tibetaanse sjamanisme, alsook spirituele invloeden uit Nepal en Tibet. Hun invloed vind je onder andere terug in het gebruik van de Tjing Tjing bellen en de phurba.

De huidige vorm van het Laika Sjamanisme is geïnspireerd door de vroegere vrouwelijke sjamanen uit Siberië, maar wordt vormgegeven door Crystal Feather, de Grandmother van het Laika Shamanisme, die het Laika Shamanisme belichaamt in de toekomst en er beschermvrouwe van is. Crystal Feather heeft mij (Reina) gevraagd op te treden als fysiek kanaal om het Laika sjamanisme in de nieuwe vorm stevig op Aarde neer te zetten.

Het Laika Shamanisme, en de behoefte om mijn zienswijze te delen, is ontstaan vanuit de roep van mijn ziel.
Toen ik de initiaties van de Munay Ki ontving werd mij duidelijk gemaakt dat dit slechts het begin was.
De zaadjes waren geplant door de initiaties van de Munay Ki, ja dat klopte. Maar ik diende ze te voeden om ze tot volle wasdom te laten komen en daarin voorzag de Munay Ki niet.
Het pad van de Sjamaan die ik BEN, diende vrij gemaakt te worden! 
Zo kan ik de Hoeder van de Dag, de Hoeder van de Wijsheid, de Hoeder van de Aarde, en de Hoeder van de Sterren, die IK BEN ook echt in het dagelijks leven ZIJN.
Daar had ik echter wel hulp bij nodig. 
Deze diende zich aan in de energetische vorm van Crystal Feather, de Grandmother van het Laika Shamanisme. 
Zij is mijn hulp en toeverlaat in het samenstellen van de lesboeken en doet energetisch elke inwijding. Ik ben slechts haar fysieke aanwezigheid op dat moment.
Zij vertelde mij ook dat bij het beoefenen van het huidige Laika sjamanisme je levenspad wordt vrij gemaakt voor het activeren van het Laika Bewustzijn. Dit bewustzijn gaat ver voorbij het Christusbewustzijn. 

“La” betekent “Ziel”,
“i” staat voor “het proces naar binnen toe brengen” en “het ankeren in het Zelf”, “
ka” betekent “de bezieling van het lichaam”.
Vrij vertaald kunnen we dus zeggen dat de Laika Shaman zich bezig houdt met “het proces van de ziel om de ziel te ankeren in het fysieke lichaam”.

Introductie Workshop Laika Shamanism.
De weekend workshop Laika sjamanisme geeft je een snel inzicht in wat het sjamanisme inhoudt en wat het voor je kan betekenen. Je krijgt slimme handreikingen, een inwijding door Crystal Feather (de grandmother of Laika Shamanism) en een lesboek om alles thuis nog eens rustig na te lezen.

Inhoud onder andere:
* Heilige Ruimte
* Altaar
* Voeding
* Kleding van de Sjamaan
* Voetchakra's
* Rituelen

Na de inwijding ben je energetisch in staat om dezelfde workshop ook aan anderen te geven. Het Laika Shaman handboek wordt uitgereikt op de eerste dag. De officiële inwijding en de uitreiking van het certificaat vinden aan het eind van de tweede dag plaats.
Deze introductieworkshop is nodig voordat je mee kunt op de Laika sjamanistische weekendreizen.

Weekend Laika Sjamanisme
Sjamanisme is een levensvorm, het brengt je dichter bij jezelf. In de huidige tijd waarin alles snel, snel, snel moet, is het letterlijk een verademing om af en toe een weekend rust te creëren voor je zelf. 
We  beoefenen het huidig vormgegeven Laika sjamanisme.
De weekenden bevatten veel rituelen die het contact met je hogere zelven versterken en je meer geloof en vertrouwen geven in je fysiek (je Zijn) en het Hier en Nu.
Je maakt actief je levenspad vrij voor het activeren van het Laika Bewustzijn.